MYSTICISME

 

EGNE ARTIKLER

tredje samling

 

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

MYSTICISME

 

Det er vigtigt at forstå at Gud er nok overnaturlig, men ikke unaturlig. Hans åbenbaring til os (Bibelen) viser os at Han (selv om Hans tanker er højt hævede over vore) er logisk og ræsonnerende

 

Mysticisme hører til Djævelens domæne – det er et perfekt instrument til at forføre mennesker.

Det faldne menneske har en uhelbredelig trang til det mystiske, og mysticisme er kernen i al religiøsitet. Når jeg siger uhelbredelig, så er det dog ikke helt rigtigt, for der findes én kur: At blive født af Gud (den nye fødsel), men det menneske, der er født på ny er jo ikke faldent, det er en ny skabning.

 

mysticisme ligger desværre, som et fælles element i flere forskellige bevægelser, og kirkesamfund, som går for at være kristne. Her vil jeg nævne nogle få ( hvis du holder musen hen over menupunktet "mysticisme", så dukker de alle op i nedfaldsmenuen):

 

 

1 Emerging church

 

 

2 Den karismatiske bevægelse

 

3 Katolicisme

 

4.Lutherdom