EVANGELIET OM RIGET

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

EVANGELIET OM RIGET


Hvad er evangeliet om riget? Normalt tales der  kun om evangeliet (i bestemt form).


Men er der flere slags evangelier? 


Ja! Bibelen fortæller at der vil opstå falske (anderledes) evangelier. Evangeliet er for eksempel i mange evangeliske sammenhænge blevet indsnævret til  dette: Evangeliet er en gratis ufortjent gave, som består i at vi er frelst ved tro alene (troen på at Jesus sonede vor synd på korset). 


Man negligerer så at Jesus i Matt. 5,15-16 siger: Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.


 


Lutheranerne har så foretaget det kunstgreb at tage Joh. 6,29: Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« ud af sin sammenhæng og bruger det til at sige at vore gode gerninger alene skal bestå I at tro på Jesus.

Gode gerninger kan ikke frelse os, men de er frugten af at leve  med Kristus, som herre. Er der ikke  frugter, der fortæller andre at Jesus er herre i vedkommendes liv er der god grund til at spørge: "Er Jesus virkelig vedkommendes herre?"

Husk at det er strengt forbudt at bygge en lære på et enkelt isoleret bibelvers! Særligt da hvis man tager det ud af sin sammenhæng.


 


I Mark. 1,15 siger Jesus; »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!« Det græske ord, metanoia der her er oversat til blot "omvend jer" betyder: At man  i syndserkendelse og anger vender om til Gud, og vender ryggen til sin gamle syndige livsstil. At man altså begynder et nyt liv i efterfølgelse, af Jesus, eller, som der står i 1 John. 2,6: Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.


 


Ovenfor nævnte skriftsted viser (I konteksten) at Jesus indledte sin forkyndergerning med at forkynde evangeliet om riget, og hvis du søger “evangeliet om riget” I en elektronisk Bibel vil du se at Jesus hele vejen forkyndte evangeliet om riget  ( altså bekræftede for jøderne at de gammeltestamentlige profetier om et genoprettet rige  vil blive virkeliggjort) og det er det vi skal forkynde, men hvis vi skal forkynde evangeliet om riget må vi jo vide hvad riget er. Det kan du få mit bud på ved at klikke her.


I Matt. 24,14 siger Jesus: Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det er altså meningen at forkyndelsen skal omfatte en udlægning af endetidsprofetierne, hvor det bekræftes at Gud vil destruere alle sine fjender, og rense jorden med ild og derefter oprette riget, hvor Han samler alle, som  er blevet Guds børn  ved tro på at Jesus er Messias).  Derfor er det ikke alene en skam, men også ulydighed imod Jesu befaling, når såkaldt evangeliske kirker stort set overlader det helt til adventister og Jehovas vidner at tale om og undervise over endetidsprofetier og det kommende Guds rige. Folk ønsker at kende fremtiden, og jeg tror faktisk at mange flere kunne blive nået med evangeliet hvis vi var lydige og underviste noget mere over profetierne.