RIGET

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.


RIGET


Jesus taler ofte om ”riget”, men hvilket rige taler Han om?I det følgende vil jeg give mit bud på det, men jeg vil omgående understrege at jeg ikke ud fra skriften kan underbygge mine tanker  så solidt, som jeg ville ønske at jeg kunne, så du må ikke tage det for mere end det er:

nemlig min forståelse!


     Jeg vil derfor bede dig om nøje at sammenholde det jeg skriver med Guds åbenbarede ord, og så kun tage det til dig, som du finder er i overensstemmelse med Guds ord.


 Her er så min forståelse:I 1. Mos. 1 25 -26 læser vi: Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«


Efter hver skaberdag står der at Gud så at det var godt.

Gud er selvfølgelig herre over hele sin skabning (jorden og resten af universet), men Han skabte mennesket I sit billede til at herske  over menneskets eget “lille univers” (dyrene) men der står ikke at nogle mennesker skal herske over andre mennesker). Der skete så det at Satan overtalte mennesket til at stræbe efter det samme, som satan selv stræber efter: at støde Gud fra tronen og overtage Hans  plads. Det betød at nu fandtes der uretfærdighed i riget, hvilket betød at det var blevet urent. Uretfærdighed var kommet ind  og derfor hviler Guds forbandelse over skabningen, men Gud påbegynder ikke noget uden at fuldende det, og Han havde forudset, hvad der ville ske og havde derfor allerede beslutte hvordan Han vil genoprette riget. Det forklarer Han med disse ord (til Satan): Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.»Som sagt, så gjort:

Kvinden (Israel) fik afkom (Jesus) og på Golgata knuste Han Satans hoved og dødens magt, så Han kan føre alle dem, der tror på Ham I triumftog ind i Guds rige, som vil blive genoprettet engang ude i fremtiden .


  Riget er evigt, men det indledes med en kort periode på 1000 år, hvor Satan er bundet. Derefter bliver han løsladt i en kort periode og forleder omgående jordens befolkning til at angribe de helliges lejr (det ny Jesusalem)1. Men han og hans følge bliver udslettet. Det ser jeg, som en isoleret episode, en lille “krølle på halen” for riget er etableret og er evigt, og alle de, der har deres plads I det nye Jerusalem (fordi den anden død ingen magt har over dem, der er født 2 gange ) er trygge under Guds beskyttelse, og lever I Guds evige lys. Tænk sig at leve i en by, hvor hver eneste indbygger har et væsen, som Jesus selv. Det er simpelthen for godt til at vi faldne mennesker kan forstå det.


Riget er altså verden,  som Gud altid har tænkt sig at verden skulle være!

Der står jo i Joh. 3,16: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv". 

Og Matt. 19,28 fortæller Jesus os at verden skal genfødes. Han udtrykker det således: Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.


Gud elsker mennesket. Jo, men ikke bare mennesket Han elsker verden - hele skabningen: Rom. 8,19-22:  For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb,  at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden.  Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen.

 


1. Dette er vel et af de stærkeste beviser på menneskets fordærvethed:

    Efter1000 år, hvor guds lov har hersket uindskrænket på jorden,

    skal djævelen kun bruge kort tid til at overtale alle til at angribe de

    helliges lejr (det ny Jerusalem).


 

På grund af syndefaldet blev det så ikke den første Adam, der blev den evige hersker over verden (riget), men i stedet bliver det den anden Adam  (Jesus).