PRIMÆRE NAVNE

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

PRIMÆRE NAVNE

Der er tre navne, som til tider kaldes Guds primære navne. Disse primære navne er: Elohim, Jehova og Adonai. Du kan komme til en omtale af disse navne ved at holde musen hen over menupunktet PRIMÆRE NAVNE og så vælge dem i den fremkomne nedfaldsmenu.