PRIMÆRE NAVNE


EGNE ARTIKLER

tredje samling


Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

PRIMÆRE NAVNE

Der er tre navne, som til tider kaldes Guds primære navne. Disse primære navne er: Elohim, Jehova og Adonai. Du kan komme til en omtale af disse navne ved at holde musen hen over menupunktet PRIMÆRE NAVNE og så vælge dem i den fremkomne nedfaldsmenu.