SAMMENSATTE NAVNE

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

SAMMENSATTE NAVNE

Der findes en hel række sammensatte navne, og holder du musen over menupunktet ”sammensatte navne” får du en nedfaldsmenu, hvor du kan vælge det navn du vil kigge nærmere på.