KATOLICISME

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

Katolsk teologi er mysticisme af forskellige årsager Den væsentligste årsag er vel at den er stærkt gnostisk, for magistrarium (samlingen af forskellige pavers ex cathedra udtalelser) vejer tungere end den bibelske åbenbaring idet det hævdes at paverne udtaler sig ikke bare med samme autoritet, som Kristus, men endda med højere autoritet og er ufejlbarlige i læremæssige spørgsmål,når de udtaler sig ex cathedra . Det kan derfor ikke overraske at katolsk teologi afviger kraftigt fra Bibelens lære på helt afgørende punkter, som for eksempel når det anses for at være en dødssynd at sige at Jesu offergerning på korset er tilstrækkelig til at frelse et menneske [Jesus skal nemlig ofres utallelige gange i eukaristien (den katolske nadver)].


 Så er der desuden den megen åndemaneri (tilbedelse af døde), som Bibelen klart forbyder. Man tilbeder for eksempel Jesu mor Jomfru Maria ,som værende himmeldronningen. En tradition, der kan føres direkte tilbage til tilbedelsen af Tammuz (himmeldronningen) i Babylon (Babylon er arnestedet for de fleste (hvis ikke alle) kendte falske religioner),


 


og så er der et hav af helgener, som er afdøde personer, der er blevet helgenkårede, som man beder til.


Der er helgener, der er specialiserede i at hjælpe i alle mulige livssituationer. Bibelen forbyder klart og utvetydigt brug af statuer og deslige, men katolikkerne har statuetter af en lang række helgener, som de beder til i forskellige situationer:


 


1 Har man mistet/tabt et eller andet, så kan man bede til Sankt Antonius om hjælp til at finde det.


 


2 Har man et håbløst tilfælde i familien (en alkoholiker eller lignende) kan man bedeSankt Judas om

       hjælp til vedkommende.


3  Der er også en helgen til at beskytte én, når man kører i elevator (Sankt Christopher).


 


4  Sankt Gerald kan  gravide kvinder, der behøver hjælp bede til.


5  Der er helligkilder med helbredende vand, som syge mennesker valfarter til,

      og på sådanne steder er der for det meste forretninger, hvor man kan købe helgenstatuer, lys og deslige.

      Religion er en givtig forretning!


6  Har man begået en dødssynd (for eksempel hævdet at Jesu lidelse på korset kan frelse et menneske)

      og er forhindret i at gå til skrifte på askeonsdag, så kan man købe en mariamedallion og bære den konstant   

      for derved at få syndsforladelse.


7    har man begået en "mindre" synd, kan man gå ind i en eller anden katolsk kirke, købe et lys og tænde det

      for at få tilgivelse for synden.


 


Listen af helgenstatuer og lignende  (med hver deres specialer) er lang. Der findes statuer og statuetter af dem alle, som man kan købe og have derhjemme at tilbede. Det er en "fed" forretning at producere sådanne statuetter, ikoner og lignende.


 Ud over det med helgentilbedelse er der så også eukaristien:

At Jesus kommer ned fra himlen og bliver til oblaten ved hver messe og bogstavelig talt bliver ofret igen og igen og igen. En tanke, der hviler på Aristoteles’ filosofi om accent og substans (Accent er hvordan en ting tager sig ud i det ydre, substans er hvad det virkelig er indadtil) Dette er mysticisme i allerhøjeste grad, og det er samtidig en modsigelse af Hebr. 7,27, der siger om Jesus: en der ikke som de andre ypperstepræster er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder og så for folkets; for det har han gjort én gang for alle, da han bragte sig selv som offer.


 Der er så meget mysticisme og religiøsitet i det katolske, at man snart ikke ved, hvor man skal begynde eller ende, når man skal beskrive det.


Richard Bennett1 var katolsk præst i 47 år inden han blev en kristen, og nu arbejder han fuldtids på at hjælpe katolikker til at forstå sandheden om hvad de står i, og at få øjnene op for det faktum, at alene troen på Jesus, som Kristus kan frelse et menneske du kan høre ham fortælle om katolsk mysticisme ved at klikke her


1  Richard Bennett har sammen men en anden tidligere katolsk teolog (Martin Buckingham) samlet50 tiligere katolske teologers vidnesbyrd i bogen "Far from Rome, Near to God"