AT LÆGGE SANDHED OG LØGN VED SIDEN AF HINANDEN

AT LÆGGE SANDHED og LØGN

VED SIDEN AF HINANDEN


2. Peter 2,1-2:   Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem.

Det græske ord I grundteksten, der her er oversat til ”indsmugle ødelæggende vranglærdomme” er parasoxousin, og det betyder ”at lægge sandhed og løgn ved siden af hinanden”.

   De mest effektive forførere bruger det trick at kamuflere løgnen med sandhed.

Vi kan så læse i Ap. Ger. 16,16-1,7:  Og det skete, da vi var på vej ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som havde en spådomsånd; hun skaffede sine herrer store indtægter ved at spå.   Hun fulgte efter Paulus og os, mens hun råbte: »De mennesker er den højeste Guds tjenere, de forkynder jer vejen til frelse.«   Det gjorde hun mange dage i træk. Så blev Paulus vred, han vendte sig om og sagde til ånden: »I Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende!« Og ånden forlod hende øjeblikkelig.

Der står her i oversættelsen at hun havde en spådomsånd, men grundteksten siger faktisk at hun havde en pytonånd (altså en slangeånd). Når Satan optræder, som forfører beskrives han sædvanligvis, som en slange!

   Læg mærke til at det kvinden blev ved med at råbe efter Paulus og Silas faktisk var sandt, men det at folk siger noget sandt er ikke bevis for at de er drevet af sandhedens ånd. Helligånden viste Paulus hvad kvinden indeholdt, og han reagerede så, som en sand Herrens tjener bør reagere: Han afslørede at kvinden i virkeligheden tjente løgneren. 

Derfor:

Sidder du under en forkyndelse, der ved et hurtigt kig virker sand, men du mærker alligevel en uro i din ånd, så skal du uanset hvor svag den uro er, se kritisk på forkyndelsen, og sammenholde den med Bibelens tale, idet du beder Helligånden give dig klarsyn, for  Gud  er en nidkær Gud, og Han tillader falske lærere for at teste om vi elsker Ham. Det kan vi se af 5. Mos. 13,2-4:  Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel,  og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger: »Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,«  da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl.


Til slut en advarsel til de selvsikre/skråsikre:

Både citatet her oven for fra 2. Peter og mange andre skriftsteder advarer om at mange vil blive ledt vild og falde fra. Alligevel er der mange kristne, der går rundt med en falsk overbevisning ”jeg kan ikke forføres”. Den sikkerhed bygger de typisk på Matt.24,24: for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

For når Jesus bruger udtrykket ”om muligt” så konkluderer de: Det er altså ikke muligt”. Der er så bare det at det græske udtryk, der her er oversat til ”om muligt” rent faktisk betyder ” hvis det var muligt – og det er det!” 


Men så til allersidst. Kan man ikke føle sig sikker på sin frelse hvis man tror på Jesus?

jo, absolut hvis man følger  den sande Jesus. Satans uhyggelige trik er at få folk til at følge en anderledes Jesus end den sande Jesus.

Paulus advarer med disse ord (2. Kor. 11,3-4):  – men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.

Og Jesus advarede således i Matt. 24: Se til, at ingen fører jer vild!  For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.

Jesus tænker her ikke bare på de relativt få, der siger "jeg er Kristus". Nej, Han tænker også på dem, der forkynder en anderledes jesus, og dermed en falsk Kristus.

Dem, der har været igennem en sand omvendelse i syndserkendelse og anger, de har fået Helligånden i pant, og kan derfor ved Helligåndens hjælp læse Bibelen med forståelse, så de kan gennemskue og afsløre de falske forkyndere, og det er den slags kristne vi ved Guds hjælp og nåde skal bestræbe os på at føje til flokken. Til ære for Gud.