BETONEVOLUTIONISTER OG BETONLUTHERANERE

BETONEVOLUTIONISTER OG BETONLUTHERANERE


Der er en vis lighed mellem de 2 i titlen nævnte grupper


Det kan jeg bedst demonstrere/forklare ved indledende at fortælle om professor i biologi Richard Lumsden.  Han underviste i årevis ud fra en nærmest blind tro på at evolution er forklaringen på livets opståen, men en dag stillede hans dygtigste elev ham en række spørgsmål, som fik ham til at se på sin egen undervisning i lys af videnskabelige fakta, og han endte så med at indse at der stå en gud bag livets opståen1. Hvilken gud vidste han så ikke, men han endte med at blive en kristen og så filosofere over hvordan han i alle disse år kunne have troet på evolution imod bedre viden. Forklaringen han kom frem til var: I sin blinde tro på evolution så han aldrig på alle kendsgerningerne samlet, men lagde kun mærke til de ting i sin forskning, der bekræftede ham i troen på evolution.

På samme måde oplever jeg at Betonlutheranere har det:

De læser Bibelen ud fra den forudopfattelse at Luthers lære er sandhed, og ser så kun de ting, der bekræfter dem heri. De ting, der taler imod bliver ”siet fra” eller nedtonet. Akkurat, som Lumsden gik rundt og troede at han var en sandhedselskende videnskabsmand, så tror disse betonlutheranere at de er 100 % bibeltro. Du kan høre Professor Lumsdens vidnesbyrt ved at klikke her


1 det ville vøre skønt, om mennesker i al almindelighed ville forholde sig  lige, så reelt til fakta, som Lumsden gjorde.

    Så ville Sandheden have større chancer, og flere ville tage imod Guds kald til omvendelse.