EN BRÆNDEMÆRKET SAMVITTIGHED

EN BRÆNDEMÆRKET SAMVITTIGHEDI 1. Ti. 4,2 læser vi:   Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed.De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden.For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn.


 


Vi kan forstå flere ting af ovenstående bibelcitat:


 


1  Bibelen advarer imod læren om cølibat!

     Det er jo sådan at når man forbyder noget naturligt, som Gud har skabt til glæde for og

     beskyttelse af dem, der tager imod det med et taknemligt hjerte, så vil noget unaturligt

     og ugudeligt indtage dets plads


 


2  De, der lærer dette er brændemærkede i deres samvittighed.

       Brændemærkning bruges til at markere ejerskab.  Så disse mennesker ejer ikke længere en samvittighed.

       Den ejes nu af de vildledende ånder og dæmoner.

       Den katolske kirke ejer ikke samvittighed, dens samvittighed tilhører vildledende ånder og dæmoner (faktisk Satan)


       Den katolske kirkes handlemåde Beviser det: 

       Pave Poul 2 udstedte en instruktion (criminalis discriminates), som blev underskrevet af kardinal Ratzinger

       (senere pave Benedict 16). Den er designet til at beskytte pædofile præster, munke og nonner,

       som mishandler børn seksuelt imod retsforfølgelse, og den katolske kirke har foreløbig brugt

      1 milliard dollars på at holde kardinalen i Los Angeles ude af fængsel, for i 177 ud af de 179 sogne,

       som den katolske kirke har opdelt USA i er katolske gejstlige dømt skyldige i pædofili.

       Ikke nok med det, men katolikkerne selv erkender at homoseksualitet er udbredt blandt teologistuderende i de

       katolske teologiske fakulteter, og så er det  desuden helt almindeligt at katolske præster

       udnytter unge nonner rent seksuelt med det resultat at de uønskede spædbørn som kommer ud af det 

       i tusindvis bliver levende begravet i nonneklostre rundt omkring.

       I det stærkt katolske Irland er dette blevet afsløret i stor stil.


 


3   Afholdelse fra føde

       Hvem er det der forbyder spisning af visse typer mad? Jo, der er syvende dags adventister, og

       visse grupper af messianske kristne. Begge forsøger at tvinge folk til at leve under den gamle

       og den nye pagt samtidig. Dette har allerede rent historisk haft uhyggelige konsekvenser på

       forskellig vis, men det vil føre for vidt at behandle det til bunds her i denne artikel.   


 


Slutbemærkning


Vort  sikreste værn imod tab af samvittighed og religiøst vanvid,  er et nøgternt sandhedskærligt forhold til Guds åbenbarede ord (det er egentlig definitionen på kærlighed til Jesus).