jehovah zitkanu

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

JEHOVAH ZITHANU

Navnet er sammensat af Jehovah og et beskrivende ord og betyder:

Herren – vor retfærdighed