KUN FÅ SKAL VÆRE LÆRERE

KUN FÅ SKAL VÆRE LÆRERE


I Jak 3,1 læser vi:  Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom.


Det er en alvorlig og ansvarsfuld sag at sige ja til et kald, som lærer i kirken. Giver man forkert eller dårlig undervisning vil man komme til at stå til ansvar på en særlig måde, for Jesus sagde sådan i Matt. 5,19:  Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.


Fejlagtig udlægning af Guds ord er altså en fare, der lurer på dem, der lader sig kalde til lærergerningen.

Dovenskab og overfladiskhed er også en fare, der lurer på dem, for i grundteksten til 2. Tim. 2,15 siger Paulus til sin elev Timoteus: studér for at vise dig selv anerkendt (over for Gud), ret udlæggende sandhedens ord, som en arbejdsmand, der ikke behøver at skamme sig(over sin indsats). Det understregede er noget der står i grundteksten, som ikke er med i den danske oversættelse, og det i parantes er min kommentar!


Og i Hoseas bog 4,6 læser vi:  det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab.  Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.

Mangel på kundskab (om Guds ord) kan altså gøre det af med Guds folk – det kan faktisk resultere i at Gud glemmer os.


 ET KOLOSSALT ANSVAR

De, der påtager sig læregerningen, gør noget godt, men de påtager sig også et kæmpe ansvar, for gør de  ikke deres arbejde ordentligt kan de blive årsag til at det er ude med rigtig mange, som ender med at blive glemt af Gud.


  


SET I BAKSPEJLET:

Gud kaldte mig til at følge Ham da jeg endnu gik i grundskolen i 1950’erne og siden da har jeg set den ene form for vranglære efter den anden skylle ind over menighederne, og ”set i bakspejlet” kan jeg tydeligt se at menighederne var så lette at forføre netop fordi de manglede kundskab.


 VORT EGET ANSVAR:gode lærere er ikke en selvfølge, så vi lægfolk må til at kræve noget af vore lærere, og sige: ”Vil du at vi skal give dig løn for din lærergerning, så må du gøre det ordentligt og redeligt!”

På den anden side er dårlige/falske lærere næsten en selvfølge, for Satan er denne verdens gud, og vranglærere leverer altid det, der er et marked for.  Enhver, der er født af Gud er faktisk i stand til at bedømme læreren , der står der på prædikestolen1, for vi læser i 2. Kor. 5,4-5:  For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os Ånden som pant.


Når vi har Guds ånd, + Guds ord (Bibelen), og ingen i den vestlige verden kan reelt hævde at de ikke har adgang til en Bibel, så har vi forudsætningerne for at bedømme lærerne, vi skal bare huske ikke at lade os kujonere til tavshed af udtalelser som: ” du må have empati, og ikke dømme andre” Hertil svarer vi med Bibelens ord fra 1. kor. 5, 12-13: Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme?   Dem udenfor skal Gud dømme. »I skal udrydde den onde af jeres midte.«

Paulus taler ganske vist her ind i en situation, hvor et menighedsmedlem lever i åbenlys umoral, men det er mindst lige så farligt for en menighed at holde hånden over vranglærere, der forleder folk til at antage en anderledes Jesus, som at holde hånden over umoral. Oven i købet er det sådan at vranglære som oftest fører til umoral.


 KONKLUSION


lad os stå sammen om at bygge menigheder, der er kendetegnede ved god solid bibelundervisning, og lad os luge ud i lærerflokken, og fjerne de middelmådige lejesvende, der findes iblandt dem. Vi må bl. a. vurdere om de bygger deres undervisning på Guds ord i Bibelen, eller den etablerede kirkes tradition, eller måske en populær trend. Bygger de ikke på Bibelen alene, så skal de kasseres! Og det uanset hvor "gamle i gårde" og veletablerede de så er, for intet er farligere for Guds folks sundhed  end en dårlig lærer.


 EFTERTANKE


Gud skabte os i sit eget billede, og gav os en forstand. Var det for at vi skal udvikle bedre biler og medicin? Ja, det var det blandt andet, men ellers var det for at give os evnen til at forstå Hans åbenbarede ord, og det er først og fremmest det vi skal bruge vor forstand og vor energi til, til gavn, opbyggelse og bevarelse  af både os selv og resten af Guds folk.


 


Jamen er Guds tanker ikke så højt hævet over vore at vi slet ikke kan forstå Ham?

    Du kan læse en uddybning af det emne ved at klikke her