OM AT IRETTESÆTTE

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

OM AT IRETTESÆTTE

Midt i 1990’erne invaderede den såkaldte torontovelsignelse den menighed jeg kom i på det tidspunkt. Jeg fornemmede at det var helt galt, det der foregik, men jeg blev klar over at jeg ikke havde nok bibelindsigt til ud fra bibelen at påvise at der var vranglære. Det fik den effekt at jeg gik i gang med at studere Bibelen noget mere grundig end jeg før havde gjort, og jeg blev da også klar over at min fornemmelse var rigtig, for denne såkaldte vækkelse var falsk, men det gik op for mig at jeg ikke på noget tidspunkt i mit liv havde været tilstrækkelig vågen over for de mange måder Satan bruger til at forlede folk til at tilbede en anderledes Jesus. som der advares om her i 2. Kor. 11, 3-4:– men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.  

Mit ønske om at finde et fællesskab, hvor man ikke tilbeder en anderledes Jesus, har ført mig til at komme i en hel række forskellige fællesskaber, men desværre er det indtil nu ikke lykkedes mig at finde et sådant fællesskab, og jeg er så kommet på kant med ledere i det ene fællesskab efter det andet fordi jeg har advaret imod vranglære. Selvfølgelig har jeg fået at vide at jeg ingen ret har til at irettesætte andre kristne, men faktum er jo at ikke alene har jeg ret til det. Jeg er forpligtet til det!

Det kan vi se her i 2. Tim. 4,2-5:

Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!  For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. 

 De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.   Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

Ordsprogenes bog er Bibelens psykologibog, og den har flere ting at sige om det at irettesætte og formane.

Der er Ordspr. 9, 7-9:Den, der formaner en spotter, skaffer sig skændsel, den, der irettesætter en ugudelig, tilføjer sig skade.  Irettesæt ikke spotteren, for han vil hade dig for det, irettesæt den vise, så vil han elske dig.  Giv til den vise, så bliver han endnu visere, belær den retfærdige, så øger han sin lærdom.

Og der er også  Ordspr. 19,25:Slå spotteren, og den uerfarne bliver klog, irettesæt den forstandige, og han vinder kundskab.

Jeg har irettesat og formanet  i håbet om at dem jeg talte med var vise og forstandige nok til at tage imod i den rette ånd, men jeg må indrømme at de reaktioner jeg for det meste har mødt har været hadske.  

Og ind imellem er jeg fristet til at holde mund og holde mig for mig selv, men gør jeg det, så er jeg jo egentlig ulydig imod det påbud Paulus gav Timoteus, som ikke bare var til Timoteus, men, som jo som alt i Bibelen er Guds tale til os.

Der er så selvfølgelig også det Jesus siger her i Matt. 10,14-15: Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder.   Sandelig siger jeg jer: Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end den by. Problemet er at når jeg følger Jesu anbefaling her, så føler jeg at jeg svigter disse mennesker, men det er efterhånden gået op for mig at spottere kan jeg alligevel ikke nå ind til, så Jesus har som altid ret. Derfor bruger jeg det meste af min energi på at nå ud til folk via internettet.