Er Gud større end sit eget ord?

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

ER GUD STØRRE END SIT ORD?   

Jeg har igen og igen oplevet mennesker sige ”Gud er større end sit ord”. Det er ikke ateister og agnostikere der siger således. De, der siger således er altid mennesker, der hævder at tro på Bibelens Gud, men som er stødt på noget  Bibelen siger, som de ikke kan lide. Det er dog sådan at grundteksten til Salme 138,2 siger at Gud har gjort sit ord større end sit eget navn (altså større end sig selv). Vi læser i Joh. 1,1-3: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begyndelsen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Der eksisterer ganske enkelt intet, som ikke er forårsaget af Guds ord, og Jesus siger at ikke en tøddel (svarende til en apostrof) i Guds ord  skal forgå før det er opfyldt alt sammen. Så det kan roligt hævdes at Bibelen, som  den er givet os på grundteksterne er hævet over  ethvert menneskes ord.  Vi skal derfor ikke dedikere vores tid til at studere menneskers lære, men Bibelens lære. Vi må godt lytte til mennesker, som ved hårdt arbejde og søgen indsigt i Guds ord, har fået visdom fra Helligånden, men vi skal gøre, som jøderne i Berøa, om hvem der berettes således i Ap. Ger. 17,11: Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

Guds ord roser dem fordi de tjekkede om det Paulus lærte, kunne bekræftes af Guds ord. Vi bør forholde os på samme måde til dem, der underviser os, og aldrig lade os friste

 til at gå på kompromis med det, som Guds ord lærer os. Og det uanset hvor højagtede de er dem, der står på prædikestolen, eller hvor de nu optræder. Og vi må ikke bøje os for tidsånden, som prædiker at Gud er kærlighed og derfor ikke vil fordømme homoseksuel ”kærlighed”, og at det er ukristeligt at fordømme LGBTQ og provokeret abort (eller som de udtrykker det: kvindens ret til at bestemme over sin egen krop). Det er rigtigt at Gud er kærlighed, men Han er samtidig hellighed, og Hans kærlighed kan ikke favne det Hans hellighed fordømmer. Og Hans kærlighed kan ikke favne/ undskylde forvrængning af Hans ord. Hans ord er sandhed, og dem der ikke tager imod kærlighed til sandheden, dem sender Gud vildfarelsens magt over, så de tror på løgnen, læser vi i 2. Tess. Kapitel 2

Det jeg forsøger at formidle er: Byg dit liv på Guds ord alene. Jesus siger at den der bygger på Guds ord, bygger på klippen, og den der ikke gør det bygger på sand. Han siger det således i Matt. 7,24-27: Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.  Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«