HVER MUND SKAL LUKKES

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

HVER MUND SKAL LUKKES

Vi læser i Rom. 3,19-20: Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud.  For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.


Dem, der er under loven er dem, der ikke er retfærdiggjorte ved tro på den sande Messias (at Jesus er Kristus), og på dommedag vil Gud lukke munden på dem ved hjælp af loven. Sådan er det, og det kan der ikke ændres på.


Jeg har dog en lurende tanke, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer:

I de år jeg har været pensionist på grund af min apopleksi har jeg haft tid til at indhente noget af det jeg manglede førhen i mit travle arbejdsliv:


Bibelstudie!

og til grundig Bibelstudie hører at sætte sig ind i et vidt spekter af ting, som historie, videnskab, profeti og hermeneutik. Bibelen er nemlig blandt andet et værktøj til bedre forståelse af hvordan Gud ser på verden, og hvordan vi bør se på verden. Og skal vi bruge Bibelen til at forstå verden omkring os bedre (se den i sandhedens lys), så må vi ud over at kende Bibelen også have et vist indblik i hvad der sker i verden.


Og så her lidt om min førnævnte tanke: 

Det virker som om Gud her i endetiden viser os flere og flere ting, der dokumenterer at Bibelen taler sandt.

Her tænker jeg på:


Arkæologi: arkæologien viser os fortløbende nye tegn på at Bibelens historiefortælling er rigtig. Få lidt information om det ved at klikke her.


Bibelens interne harmoni: Bibelen er en bog, der ganske enkelt ikke kunne være skrevet af mennesker uden Helligåndens ledelse. Klik evt. her.


Videnskab: jo flere informationer videnskaben forsyner os med (nye opdagelser) jo tydeligere bliver det at der står et væsen eller en personlighed bag universet og biologisk liv, som er overordnet naturlovene. For at forstå hvad jeg mener klik så evt. her.


Profeti: I min egen levetid er rigtig mange af Bibelens profetier gået i bogstavelig opfyldelse, og det er lidt som om opfyldelserne er accelereret i den seneste tid. Det at Jesus sammenligner opfyldelserne med veer hos en fødende kvinde er meget talende.


Jeg tænker så:

Ud over loven, så har Gud på dommedag yderligere det middel til at lukke munden på gudsfornægterne, at Han kan sige ” hvorfor ignorerede i alt det jeg viste jer, som jo var en måde jeg kaldte jer til tro på?"