EN GENFØDTS FORHOLD TIL SANDHED

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

EN GENFØDTS FORHOLD TIL SANDHED

Vi læser i 1. Tess. 5,23: Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!

Og i 2. Kor. 1, 21-22:Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter.

Et menneske består altså af ånd, sjæl og legeme, og det der sker når et menneske bliver genfødt (født af Gud ved tro på at Jesus er Messias) er, at menneskets egen ånd dør og bliver erstattet af Guds ånd (sandhedens ånd). Et menneske, der er født af selve Sandheden, og har fået Sandhedens ånd i hjertet vil naturligvis være sandhedssøgende i alle ting, men selvfølgelig gælder det for vedkommende det Paulus skriver i Gal. 5,17:For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden,  

så vedkommende vil være fristet til at lade sine

holdninger være dikteret af sine følelser og kødelige natur,

men jeg er nu ret overbevist om at den, der er født af Sandheden, og har Sandhedens ånd vil være villig til at lytte til en kombination af fakta og god sund argumentation, for om muligt at få information nok til at kunne bedømme hvad der er rigtigt og forkert i visse sager, og så lade fakta være afgørende for sin stillingtagen.

En genfødt person vil aldrig sige ”det mener jeg nu, og intet kan nogensinde få mig til at skifte mening”. Vel, han vil måske sige det, fordi han oplever en indre strid, og spontant reagerer kødeligt, men han vil straks angre og erkende sin fejl og så åbne op over for information, som han bliver tilbudt. Information, som han efterfølgende må bedømme lødigheden af under Helligåndens vejledning.

Den der er født af Sandheden behøver ikke at være bange for at lægge øre til noget som helst, for Sandhedens ånd, som bor i hans hjerte,vil stå ham bi og hjælpe ham til at bedømme ret.

Et genfødt menneske bør ikke lade sig begrænse til at forstå verden i det samme perspektiv, som sekulære filosoffer og journalister ser tingene i, for han forstår at den fulde sandhed har en åndelig dimension, som denne verdens børn ikke ser. Det forstår vi af det der siges i 1. Kor. 2,14-15: Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.  Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen;

Sandhed er dog ikke bare en åndelig teologisk størrelse. I den fysiske målbare verden findes der sandhed og løgn.

 Hvis jeg sagde til en ven: ”jeg var i Horsens hele dagen i går”, men faktisk opholdt mig i Vejle fra kl. 9 til kl. 15, så var det jeg fortalte min ven usandt, og det ville kunne bevidnes ved flere vidners udsagn hvis jeg havde være sammen med disse vidner i Vejle. Hvis samtlige disse vidner bevidnede at de havde været sammen med mig i vejle, så ville min genfødte ven, som jeg havde løget over for være villig til attro på disse vidner frem for på mig.  Havde jeg oven i købet i det tidsrum været hos en vejlensiske frisør for at blive klippet, og frisøren kunne vise i sin computerkalender at jeg havde en reservation, som jeg benyttede mig af, og mine bankudskrifter viste at jeg havde betalt for klipningen på det tidspunkt, så ville det være svært at holde fast i historien om at Jeg var i Horsens hele dagen, og en sandhedselskende person ville bøje sig for den kendsgerning at jeg havde løjet.

Det jeg vil frem til er at et menneske, der er født af Gud (Sandheden) ikke vil modsætte sig  at undersøge en sag til bunds og lade sig overbevise af fakta selv om fakta ikke bekommer hans kødelige natur og følelser og han må erkende/indrømme at jeg hans ven har løjet for ham. Det genfødte menneske vil altid søge sandheden og være villig til at acceptere sandheden når han finder den.Guds forudviden:

Peter skriver i 1. Pet. 1,1-2:Til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien, og som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod.

Gud vidste på forhånd hvem der ville omvende sig og blive Jesu efterfølgere.

Selv blandt ikke-genfødte findes der mennesker, som er så reelle og realistiske i deres tankegang at de er villige til at forholde sig faktuelt til fakta.

Den slags mennesker har Gud lettere ved at nå ind til og med held kalde til omvendelse end de tåber, der ikke vil lytte til fakta, og Han ved hvor de er og kan så sende sine vidner ud til dem. Jeg vil gerne vise dig 3 personer, som var villige til at lytte til fakta, men for nuværende har jeg kun nået at sætte danske undertekster på en af dem. Jeg vil gøre mit bedste for at få de 2 andre udstyret med undertekster snarest muligt. Først vil jeg vise den, der er med undertekster. Den kan ses ved at klikke her.

Derefter vil jeg vise hvordan en ateistisk psykopat endte med at blive født på ny: klik her.

Til sidst beretningen om en fransk intellektuel og volleyball stjerne. Klik her.