HVEM ER FRELST

HVEM ER FRELST?

Kun den, der tror at Jesus er Kristus (Messias) er frelst.

Den påstand indleder jeg lige med at give 3 skriftsteder til underbyggelse af:


 


Joh. 3,3: Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«


 


Joh. 1,12-13:  Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;   de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.


 


1.john. 5,1: Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og enhver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham;


 


Der er så lige den hage ved det at det  er muligt at tro om sig selv at man er jesustroende uden rent faktisk at være det. Det vil jeg så også lige give nogle skriftsteder til bekræftelse af:


Matt. 7,15-23: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.   På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.  I kan altså kende dem på deres frugter.  Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!


Disse ord siger Jesus i slutningen af bjergprædikenen, hvor Han har forklaret hvordan en kristens liv skal være, og så fortsætter Han umiddelbart:


 


Matt. 7,24-27:   Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.   Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«


Klippen  vi skal bygge på er Kristus kan vi se af 1. kor. 10,4, menJesus advarede om at mange skulle komme i Hans navn og sige ”jeg er Kristus”, hvorved mange skal blive ført vild (altså komme til at tro på en anden Kristus). Om vi bygger på klippen (den sande Jesus) kan ses af om vort liv bærer gode eller dårlige frugter, altså om vi handler efter det Jesus har befalet i bjergprædikenen ( Matt. kap. 5 til 7)


 


Vi læser i Matt. 24,5: For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.


Og i 2.Kor. 11,4: I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.


 


Igen:

Det er muligt at tro om sig selv at man er jesustroende og så dog i virkelighed tro på en anderledes Jesus, som ikke kan frelse nogen. Det viser de skriftsteder jeg lige har citeret, og det bekræftes yderligere af at selv om Paulus indleder sit 1. brev til Korinterne med ordene i 1.Kor. 1,2-9: Til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og vores.  Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus.   For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab,   eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer,   så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares.  Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag.Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.


Så advarer han dem alligevel  i 2. Kor. 13,5: Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.


Det, om man tror på den sande frelsende Jesus er altså ikke bare en selvfølge, man må virkelig ransage sig selv og efterprøve om det er den Jesus, der er summen af Guds ord man tror på. Det kan man gøre ved at stille sig selv 2 spørgsmål, og så svare så ærligt, som muligt:


 


1 Tager jeg i virkeligheden Guds ord (det hele) alvorligt,

    eller er der visse dele jeg nedtoner eller tilpasser efter behov

    enten for at tilfredsstille min kødlige natur eller for at tækkes den menighed jeg er en del af?


 


2  bærer mit liv på naturlig vis de frugter, som omvendelsen kræver?

     Matt. 3, 7-8: Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem:

      »Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?

      Så bær da den frugt, som omvendelsenkræver, 

      Du vil måske indvende: Jamen det er jo Johannes døber, der taler her - ikke Jesus.

      Det er der noget rigtigt i, men husk at hele Bibelen er Jesu tale, og de udtalelser Jesus er citeret for i

      evangelierne er ikke i konflikt med det Johannes siger, tværtimod!