BILEAMS LÆRE

BILEAMS LÆRE

Jesus sendte en hilsen til menigheden i Pergamon, og den lyder således i Åb. 2,12-14:  Og skriv til englen for menigheden i Pergamon: Dette siger han, som har det skarpe tveæggede sværd:  Jeg ved, hvor du bor: dér hvor Satans trone står; og dog holder du fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, dér hvor Satan bor.  Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt.


Hvorfor siger Jesus mon at Satans trone står i Pergamon? 

Det er nærliggende at kæde det sammen med den historiske kendsgerning at 300 hedenske præster på et tidspunkt immigrerede i samlet trop fra det ugudelige Babylon til Pergamon. Det har helt sikkert haft en markant indflydelse på stedets åndelige habitus.

Vi ved at Pergamon var det sted, hvor afgudsdyrkelse først kom ind i kirken. Det drejede sig om den hedenske skik med at spise guden rituelt, hvilket jo blev starten på Eukaristien i katolicismen, og derigennem egentlig også naveren, som der fejres i lutherske kirker, hvor man lige som i den katolske kirke kalder sakramenter for nådemidler.

Taler man om dette med en luthersk teolog, som virkelig er overbevist om at Bibelen er Guds ord, så vil han normalt benægte at et menneske modtager nåde ”Ex Opere Operato”, sådan, som katolikkerne lærer, men det ulykkelige er at undervisningen i kirkerne omkring nadveren er så ringe at mange kirkegængere faktisk tror at de får deres syndere tilgivet bare ved at gå til alters. Derved er selv den lutherske kirke blevet reduceret til blot at være en af verdens mange religioner.

Helt fra de første århundreder af kirkens historie, og op til Lollarderne i England er en meget stor del af kristne martyrer blevet henrettet fordi de nægtede at tilbede brød og vin, som værende Kristus. Hvorfor ofrede de livet for sådan en "petitesse"? Jo, helhjertede Kristne kan ikke få sig selv til at deltage i afgudsdyrkelse!


Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange.  Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede!  Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme.  Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind.  Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads.  Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt.  For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«


Der er mange, der med munden bekender Jesus, som Herre, men alligevel: Når det kommer til stykket, så er det deres eget ego, og hverdagens gøremål, der er Herre i deres liv, for det er jo helt rigtigt hvad Jesus siger i Luk. 16,13: Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.«Jeg har på det seneste personligt oplevet noget, der (synes jeg) sætter de ovenfor citerede skriftsteder i relief: for nogen tid siden skaffede jeg 500 dansksprogede traktater, som forkynder evangeliet, og jeg fik så hjælp til at hæfte et visitkort, som det, der er afbilledet her ovenover (i højre side)  fast til hver traktat, og jeg dumpede så disse traktater i postkasser i Vejle. Du kan se hvor mange besøg der for nuværende har været på hjemmesiden, som  visitkortet reklamerer for ved at klikke her.

Dette har give mig ”blod på tanden” og jeg har skaffet yderligere 200 traktater, som jeg ønsker at gøre det samme med og så uddele i andre områder i Vejle, men på grund af mit handikap er det mig næsten umuligt selv at klare hæftningen af disse 200 og har så set mig om efter en, der ville hjælpe mig med det  (omdelingen af traktaterne skal jeg nok selv klare), , men har fundet ud af at det er noget af en opgave at finde en, der gider tage hånden op af lommen og gøre en konkret indsats for den Jesus de bekender sig til.


Også i dag gælder det Jesus sagde i  Matt. 15,8: 

Dette folk ærer mig med læberne,

    men deres hjerte er langt borte fra mig,