ORDET OM KORSET

ORDET OM KORSET

Det jeg har på hjerte i dag. Det ved jeg på forhånd kan blive ”tricky” at udtrykke skriftligt, så det ikke bliver misforstået, men jeg vil alligevel forsøge mig: 

Særligt hos lutherske teologer har Jeg ofte stødt på  udtalelsen ”ordet om korset er mig nok”, og det bliver så normalt sagt, som en barriere imod at tage fat på andre sider af skriften end det de kalder evangeliet. Normalt bliver det fulgt op med en påstand om at korset er centralt for hele Bibelen. Det har de jo ret i, og derfor lykkes det dem ofte på den måde at stoppe al tale om andre sider ved Guds ord.


Jeg vil dog her, som altid advare imod en uafbalanceret forkyndelse!

Ofte bliver korset forkyndt på en måde, så mennesket bliver sat i centrum, og Gud bliver sat lidt ud til en side.

Lutherske teologer er med rette fortørnede over herlighedsteologer, som gør mennesker til guder, men jeg føler ofte (når jeg sidder under luthersk forkyndelse) at den ensidige fokuseren på ”min frelse” får lidt karakter af at sætte mennesket i centrum, og bliver til en overtrædelse af buddet om at vi ikke må have andre guder, samtidig undlader man ofte helt at tale om Jesu konstante opfordring til at følge Ham1

 

Hvordan kan det gå til at mennesker, der oprigtigt ønsker at tjene sandheden, og som har brugt et helt liv, som forkyndere og bibellærere, falder i den grøft?

   Mon ikke det er fordi man mere eller mindre negligerer Det Gamle Testamente i den forfejlede opfattelse at Det Gamle Testamente kun er for jøderne? Her vil jeg henvise til én af mine andre artikler: apostlenes Bibel

Vi skal være på vagt over for en forkyndelse, der gør omvendelsen til indgangen til ”a free ride”, hvor man bare behøver at sætte sig ind i en vogn, der kører til himlen. Jesus selv siger at turen til himlen er en vandring2 på en smal og trang vej, og selv om Han er med os hvert skridt på vejen, så vil det kræve en fuldstændig overgivelse til ham, og fornægtelse af sig selv at klare hele vandringen fem til målet (særligt hvis det skal lykkes at få andre med helt frem).


1  At vi skal være hellige, som Han er hellig, altså at vor levevis og gode gerninger (Matt. 5,16) skal ære Gud,

    og at det kræver overgivelse af vor vilje til Gud, så Han i praksis bliver Herre i vort liv ( Rom. 12,1-2). Som bekendt kan ingen tjene 2 herrer: Man kan ikke tjene både sig selv og Gud.


2  Nej, jeg forkynder ikke at vi kommer til himlen ved egen indsats, men læs videre i teksten og forstå mit ærinde!

    Jesus sagde dog igen og igen "den, der holder ud til enden skal frelses".

    Udholdenhed ER altså et element i det at være et Guds barn, men det er let at være udholdende, når man har lagt tøjlerne over i

    Guds hånd, og nærmest umuligt når man selv vil  styre. Det har jeg i hvert fald erfaret.


Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange.  Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede!  Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme.  Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind.  Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads.  Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt.  For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«


Der er mange, der med munden bekender Jesus, som Herre, men alligevel: Når det kommer til stykket, så er det deres eget ego, og hverdagens gøremål, der er Herre i deres liv, for det er jo helt rigtigt hvad Jesus siger i Luk. 16,13: Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.«



Jeg har på det seneste personligt oplevet noget, der (synes jeg) sætter de ovenfor citerede skriftsteder i relief: for nogen tid siden skaffede jeg 500 dansksprogede traktater, som forkynder evangeliet, og jeg fik så hjælp til at hæfte et visitkort, som det, der er afbilledet her ovenover (i højre side)  fast til hver traktat, og jeg dumpede så disse traktater i postkasser i Vejle. Du kan se hvor mange besøg der for nuværende har været på hjemmesiden, som  visitkortet reklamerer for ved at klikke her.

Dette har give mig ”blod på tanden” og jeg har skaffet yderligere 200 traktater, som jeg ønsker at gøre det samme med og så uddele i andre områder i Vejle, men på grund af mit handikap er det mig næsten umuligt selv at klare hæftningen af disse 200 og har så set mig om efter en, der ville hjælpe mig med det  (omdelingen af traktaterne skal jeg nok selv klare), , men har fundet ud af at det er noget af en opgave at finde en, der gider tage hånden op af lommen og gøre en konkret indsats for den Jesus de bekender sig til.


Også i dag gælder det Jesus sagde i  Matt. 15,8: 

Dette folk ærer mig med læberne,

    men deres hjerte er langt borte fra mig,