DEN KAMBRISKE EKSPLOSION

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

DEN KAMBRISKE EKSPLOSION


Tilhængere af evolutionsteorien taler meget nødigt om den kambriske eksplosion,

men hvad er den kambriske eksplosion?


    Jo, en lille gruppe af mennesker , som Charles Darwins bedstefar Erasmus Darwin var en del af  besluttede at finde en måde til at bortforklare tilstedeværelsen af en skabende gud. Denne gruppe kaldte sig ”the lunar society”(månefællesskabet).  De samledes når der var fuldmåne, hvilket måske siger noget om deres åndelige tilhørsforhold. Erasmus Darwin skrev bogen Zoonomia, som hans barnebarn, den langt mere kendte Charles Darwin mere eller mindre omskrev til bogen ”the Origin of species” (arternes oprindelse) the lunar society var inspireret af hinduistiske tanker om at alt liv konstant udvikler fra lavere bevisthedsformer til højere bevisthedsformer. En sådan udvikling kræver meget lang tid. Meget længere end de 10.000 år, som Bibelens beretning giver os, men the lunar society havde et medlem ved navn Charles Lyell, som er mest kendt, som uniformatismens fader, han formulerede altså ideen at alt altid har foregået sådan, som vi kan observere i dag:

   at de geologisk lag helt fra tidernes morgen er opstået ved langsomme GRADVISE aflejringer over millioner af år. Disse tanker gav pludselig Erasmus og Charles Darwin de mange år til evolution, af liv, som de havde brug for.


 


Alle lagene i denne geologiske kolonne er navngivet, og et af lagene har fået navnet Kambrium. fra starten antog man lidt arbitrært alderen for disse forskellige lag, men i nyere tid har man udviklet visse metoder til at fastsætte alderen på visse stenarter ud fra for eksempel grundstoffers halveringstider, så man hævder at man kan fastsætte forskellige jordlags aldre med samme præcision, som havde man målt tiden med et atomur. Problemet med disse metoder er at de bygger på den forudsætning at uniformatarianisme er sandt, men det er jo en ren og skær antagelse (vi ved rent faktisk ikke hvilke kosmiske påvirkninger vor klode har været udsat for igennem tiderne). For eksempel er de sten, månelandingsfartøjerne har bragt med tilbage blevet dateret så forskelligt at det viser at der overhovedet ingen hold er i metoden, og da man optog filmen ”The Evolution conspiracy” bragte man prøver til forskellige dateringslaboratorier, som kun ville datere prøverne, hvis de kunne få at vide hvilke geologiske lag de var fundet i (man var ikke sikre på sine egne målinger).


Ud over metoden med grundstoffers halveringstider bruger man kulstof 14 metoden, som bygger på det forhold at levende organismer (planter og dyr) optager kulstof (carbon) ved indtagelsen af kultveilte, og det er sådan at vor atmosfære indeholder en vis procentdel kultveilte. Af den procentdel er der igen en vis procentdel. Der indeholder carbon 14 isotopen, der efter en vis tid omdannes til carbon 12.

Når en levende organisme dør ophører den med at optage kultveilte, og ud fra en antagelse af at atmosfæren altid har indeholdt den samme procentdel carbon 14, som i dag, + en antagelse af at halveringstiden for carbon 14 altid har været den samme, så måler man indholdet af carbon 12 i døde ting, som man finder i forskellige af de omtalte lag, og derudfra regner man ud hvor længe det er siden disse ting døde. Der er dog 2 problemer med denne metode: for det første er dens nøjagtighed afhængig af at der altid har været den samme kosmiske stråling, som i dag. For det andet forudsættes det at atmosfærens indehold af kultveilte altid har været det den er i dag, men vi ved jo at for eksempel vulkanudbrud påvirker atmosfærens indhold af kultveilte kraftigt, så denne metode har jeg ikke den store tillid til.


 


Nu tilbage til den kambriske eksplosion:

Evolutionister har længe været af den opfattelse at kambrium var en periode for ca. 530 mill. år siden på 20 -40 mil. år, hvilket jo er en meget kort periode set med deres øjne. De er så løbet ind i det problem (set med evolutionisters øjne) at fossiler af størsteparten af alle hovedgrupper af livsformer  findes i det kambriske lag uden ”forgængere” i ældre lag, og man kan slet ikke forklare hvordan evolution skulle kunne udvirke en så pludselig opståen af alle disse komplekse livsformer.

Som evolutionister så ofte gør med ting de ikke kan forklare ud fra deres teori, så gav de det et navn (den kambriske eksplosion) og tror så at de dermed slipper for at forklare det uforklarlige.


Den kendte professor i mikrobiologi og cellebiologi Jonathan Wells siger således: ”Hvis vi skalerer livets udvikling ned til et 24 timers døgn, så kan vi sige at fra kl. 0,00 til kl. 22,00 skete der ingen udvikling overhovedet, men fra kl. 21,00 til kl. 21,02 udvikledes alle livsformer, og fra kl. 21,02 til kl. 24,00 er der ikke sket noget overhovedet. Jeg har lavet en anden side om dette emne, som forklarer problemet noget mere detaljeret, og den kan du se ved at klikke her.


 


Min personlige konklusion af dette er, at de milliarder af fossiler,man har  samlet igennem årene  samlet set peger så kraftigt på skabelse at det er vanskeligt for sund fornuft at komme uden om at der faktisk findes en skaber. Her har jeg lyst til at henføre til min artikel "tåber og strudse"