EL ROI


EGNE ARTIKLER

tredje samling


Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

EL ROI

Ordet er sammensat af El og et beskrivende ord.

Og det kan oversættes  til

Den Gud, der ser.