LIVSSYN OG ELLER VERDENSSYN

LIVSSYN OG ELLER VERDENSSYN

Jeg (og sikkert også du) oplever igen og igen at møde et menneske, som ser anderledes på en bestemt sag, end jeg gør, og selv om jeg kan påvise en hel række fakta, som modsiger vedkommendes synspunkt og understøtter mit, er det som at smide vand på en gås, for alt preller af på vedkommende, som bliver stående på sit synspunkt uden at rokke sig ud af stedet. Hvordan kan det være?


En god forklaring kan være at vedkommende er vokset op i et miljø, hvor hans måde at se verden på er altdominerende, så han aldrig rigtig har set andet, og hans livssyn er i den grad fundamentet for hans tryghedsfølelse at hvis der bliver sat berettiget spørgsmål ved det, så bryder hans tilværelse sammen, så det at åbne sig op og lytte til fakta er for ham nærmest at sammenligne med at bede en person med højdeskræk at forsøge sig med faldskærmsudspring. Man kan også sammenligne dem med mennesker, der hele livet har levet inde i en lukket kasse, og indersiden af denne kasse er blevet deres verden, og deres tryghed, og det er umuligt at forklare dem at kassen bare er en lille lukket enklave i en stor virkelighed.

De mennesker af den type jeg hovedsageligt har mødt er:


1. tilhængere af Darwins teori,

   

2. ateister/humanister (folk, for hvem mennesket er gud/øverste myndighed).


3. religiøse mennesker (heriblandt kristne), som er opvokset i en eller anden

    tradition, hvor traditionen er gået hen og er blevet deres livsfundament.


På engelsk har man et udtryk ”world view”, som egentlig er et ord, der bruges til at sige at forskellige mennesker grundlæggende ser verden på forskellig måde, og ordene jeg brugte her i titlen for artiklen (livssyn og eller verdenssyn) er danske ord, som jeg bruger når jeg skal oversætte  ”world view” til dansk. Stephen Meyer er en person med en meget klar tankegang, og han har viden og evne til at forklare vanskelige ting (heriblandt ”world view”) på en klar måde. Jeg har fået hans tilladelse til at sætte danske undertekster på et af hans foredrag, som jeg har lyst til at vise.

Inden du ser hans foredrag vil jeg lige forklare at et sted taler han om infusion1 af information med mellemrum i livets historie.Her er der tænkt på opbygningen af nye kropsplaner (hvordan skal et dyrs eller menneskes krop bygges, for at kunne leve eller fungere?). En embryo er et godt eksempel, som kan forklare problematikken. Den embryo, der kommer ud af at et æg i en livmoder bliver befrugtet af en sædcelle  vokser jo meget hurtigt ved celledeling, og hvordan alle disse celler skal arrangere sig og blive til forskellige organer, som lemmer, blod, og karsystem med meget mere er næsten umulig at forklare.

Den information, som skal bruges for at gøre det rigtigt ligger nemlig ikke i DNA molekylet, men virker til at komme udefra. Du kan se foredraget ved at klikke  her. 

   

Som det fremgår af foredraget, så opfandt Einstein en fuskfaktor, fordi hans egne beregninger viste at universet har en begyndelse (en tanke han ikke brød sig om). Han lod altså sin forskning styre af sit forudopfattede livssyn (Det naturalistiske livssyn), indtil virkeligheden tvang ham til at erkende sin fejl.

Det samme er Stephen Hawking efter min opfattelse i gang med at gøre, med sit postulat om at videnskaben har vist at der findes negativ energi. 

E = mc2 (Einsteins berømte ligning) viser nemlig at masse og energi er to sider af samme sag, og hvis der findes negativ energi, så har man en slags naturalistisk forklaring på at universet kunne opstå af ingenting. Sagen er bare at Hawkings påstand umuligt kan bevises elle modbevises videnskabeligt. Det er altså bare en slags tro! Så ikke alle videnskabsmænd er objektive nok til at holde sig til fakta alene.


NB.

Jeg har fundet en video, som viser noget om  infusion af information, som er omtalt

        højere oppe på siden her, og den håber jeg at kunne udbygge artiklen her med

        inden alt for længe.


for at forklare ordet infusion, så vil jeg nævne "intravenøs infusion" som er indsprøjtning af vand i blodårer - altså indsprøjtning af noget udefrakommende. Infusion af information indikerer altså at Gud er med ved skabelsen af alt nyt liv. At formering ikke bare er en proces, som Gud satte i gang én gang for alle, og så lader det "køre derudad". Nej, Han er aktivt med hele tiden ( det er en observation man bør have i tankerne, når man debatterer fri abort).