SANDDRU ELLER RAR

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

SANDRU ELLER RAR?

FørsteTess. 2,1-12:Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn,   modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.   Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer?   I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.   For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.   Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.   Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere   og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.   Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,   for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.


En af mine hjemmehjælpere, som jeg fortalte at jeg er en kristen, som anser Bibelen for at være sandheden, sagde: ”Det at være en kristen er vel at være rar?”Jeg svarede

” nej at være rar er ikke definitionen af at være en kristen. Det, der definerer en kristen, er at vedkommende har taget imod kærlighed til sandhed.

 Sagen er jo at det, der kan føre til at et menneske bliver født på ny er at vedkommende tager imod kærlighed til Sandheden (Jesus), men Jesus bliver kaldt sandheden fordi sandhed er en af de vigtigste egenskaber, hos Jesus, og en ægte kristen vil ønske at efterligne Jesus, og vil derfor være sandhedskærlig.

At være rar og næstekærlig er resultatet af at have taget imod kærlighed til Sandheden, og vi skal passe på med at bytte om på resultatet af at være en kristen, og det, der fører til at man bliver en kristen, for realiteten er jo den, at den faldne verden vi lever i vi normalt ikke finder det rart når en person er sandhedskærlig, for den faldne verdens gud er satan (løgneren) og for løgneren er sandheden en meget ubehagelig ting, som absolut ikke opleves rar.


Den enkelte kristne må derfor gøre op med sig selv, hvem vedkommende først og fremmest ønsker at være populær hos. Skal det være hos Jesus (sandheden) eller hos de mennesker, der har Satan (løgneren) som gud?