GODE OG DÅRLIGE TRÆER

GODE TRÆER OG DÅRLIGE TRÆER 


Vi læser således i Matt7,15-23: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.  På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?   Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.  Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.  Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.   I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.   Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?   Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! 


Jeg tror faktisk at mange opfatter ovenfor citerede ord af Jesus sådan at vi kan/skal vurdere om et menneske er en god kristen eller ej på frugterne af vedkommendes liv således: Hvis han altid er flink, rar og hjælpsom og tiltrækker mange til kirken han kommer i, så bærer han gode frugter og er altså en god kristen (eller et godt menneske).

Bemærk dog sammenhængen Jesus nævner det i: Han advarer imod falske profeter (altså dem, der fører vranglære). Jesus bruger det ikke til at skelne imellem gode eller dårlige figentræer eller gode eller dårlige tidsler. Nej Han bruger det til at skelne imellem tidsler og figentræer. Vi kan altså se på frugterne hvilken plantesort vi står over for. Vi kan se om vi står over for en kristen eller ej. Jesus opfordrer os altså til at bedømme, hvem der er kristen, og hvem, der ikke er! Lad os som eksempel se på den romersk katolske kirke: Fra dag et af deres historie har de forfulgt og søgt at udrydde de to folk, som Gud kalder sine (Genfødte kristne, og jøder). Derudover har den romerske kirkes kendemærke hele vejen været umoral (homoseksualitet, pædofili, præsters sexmisbrug af unge nonner osv.) og magtbegær og pengegriskhed af ufattelige dimensioner.

Frugterne viser altså at vi står over for en kirke, der nok kalder sig kristen, men som så absolut ikke er det. Meget af det samme kan desværre siges om en lang række af de protestantiske organisationer, mennesker har opbygget. Jesus siger: ”tag jer i agt! De vil blive hugget om og kastet i ilden ” Vi skal tage os i agt for ikke at blive én af dem og ende i ilden sammen med dem.