KOM OG FØLG MIG

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

KOM OG FØLG MIG


I Luk 18,18-23 læser vi: Og et medlem af jødernes råd spurgte Jesus: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«  Jesus svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud.   Du kender budene: ›Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ «   Han sagde: »Det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.«   Da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Én ting mangler du endnu: Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!«  Da manden hørte det, blev han fortvivlet, for han var meget rig.


Jesus brugte egentlig ikke så meget at sige ”tro på mig”. For det meste sagde Han ”kom og følg mig” (det hebræiske ord for tro beskriver en tro, der fører til handling).

I Matt. 28,18-19 siger Han: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Jesus taler ikke så forfærdelig meget om at vi skal gå ud og omvende folk. Mere drejer det sig om at gøre folk til Jesu disciple (Jesu efterfølgere) idet vi lærer dem at holde alt det Han her lært os.

I virkeligheden er det ikke så svært at få folk der hen at de bekender en tro på Jesus, det er ikke engang specielt svært at få dem til at kalde Jesus for herre. Det  vanskelige ligger i at gøre dem til Jesu efterfølgere (disciple, der holder alt det Han har lært os).  Det kræver nemlig at vi med vort eget liv selv viser dem hvordan.