GUDS NAVNE

GUDS NAVNE

Hvis du lytter til en ortodoks jøde tale med en anden ortodoks jøde vil du måske høre ham sige ”buroch haschem”, et smukt udtryk på hebræisk ”buroch haschem”, som helt enkelt betyder ”velsignet er navnet”. De taler om Gud, og udtrykket er for den religiøse jøde et udtryk, der fuldt og helt beskriver Gud. Det er næsten, som i Det Nye Testamente, hvor Jesus betegnes, som ”alfa og omega”, som jo er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet, og antikkens grækere mente at hvis en ting ikke kunne siges ved hjælp af det græske alfabet, så var det ikke værd at sige, og når en jøde siger ”buroch haschem”, så referererer han til hele Guds storhed.


Vi skal kigge lidt på Guds navne. 

Du tænker måske: ”er ét navn ikke nok, hvorfor har Gud mange navne?” Jo, det er sådan at der er mange betegnelser, som kaldes Guds navne, men rent teknisk har Gud kun ét navn, og det vil vi kigge på, men bredt set, så taler Bibelen om en serie forskellige navne for Gud, som mere er adjektiver end navneord, for de er mere beskrivelser af Hans karakter, end teknisk set navne på Gud sådan, som vi bruger navne i dag. jeg vil forsøge at beskrive dette, men ud af de mange mange navne for Gud i Bibelen skal vi kun kigge på fem, så det vil altså ikke blive udtømmende.

   Der er tre, som til tider kaldes Guds primære navne. Disse primære navne er: Elohim, Jehova og Adonai. Ud fra disse tre kommer nogle sammensatte navne, som er navne, der er fremkommet ved at sætte et af disse primære navne sammen et andet beskrivende ord, som for eksempel ”El Elion, ”El Shadai eller ”El Roi” (El er en forkortelse af Elohim) og så er der derudover  kombinationer af Jehova og et beskrivende ord. Jeg har valgt at opbygge artiklen  her på den måde at hvis du holder musen hen over menupunktet GUDS NAVNE (her til venstre), så fremkommer der en nedfaldsmenu, hvor du kan vælge det næste du ønsker at læse om emnet, og igen der kan du hulde musen hen over menupunkterne, hvor der så vil fremkomme nye nedfaldsmenuer, osv.Så lige en forklaring til de af jer, der ind imellem bruger den engelske King James autoriserede oversættelse: Oversætterne ønskede at læserne skulle vide, hvornår de forskellige primære navne for Gud blev brugt i originalteksten. Derfor gælder der i Det Gamle Testamente i KJV oversættelsen følgende:


Læg mærke til brugen af store og små bogstaver her:


Jehovah bliver skrevet således: LORD eller GOD (ene store bogstaver)

Elohim bliver skrevet således: God (stort G efterfulgt af små bogstaver)

Adonai (herre eller overordnede) bliver skrevet således: Lord (stort L)

En menneskelig herre eller overordnet bliver skrevet således: lord. (ene små bogstaver)


Hvis du har en autoriseret KJV oversættelse. Slå så op på Josua kapitel 7 og læs versene 6-8. Der ser du alle eksemplerne på nær lord ( menneskelig herre).PS.

Jeg har gjort noget med artiklen her, som jeg ellers aldrig gør: Jeg gik i gang med at lægge den ud i bidder for så at publicere efter som jeg blev færdig, men så fik jeg tilladelse til at sætte undertekster på et vidnesbyrd jeg har liggende uden undertekster på en anden hjemmeside, og den opgave besluttede jeg at give 1. prioritet, så færdiggørelsen af nærværende hjemmesideer forsinket, men om Gud vil bliver den færdigskrevet. Den opgave jeg gjorde færdig først er en underside på www.væraltidrede.dk og du kan komme direkte til den side ved at klikke her.