TIDENS FYLDE

TIDENS FYLDE


I Gal. 4,4 læser vi: Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven,


Hvad menes der med "tidens fylde"?

Jo jeg kan se en mosaik af ting/forhold, der samlet bidrog til at tidens fylde var kommet:


 


Synagogerne:


Ordet synagoge stammer fra det græske συναγωγή (samling). På hebræisk bruges udtrykket ”beth knesset”, som betyder samlingshuset. Systemet med de jødiske synagoger opstod hovedsageligt i Babylon under Israels fangenskab dér i perioden ca. 597 til 527 før Kristus.


Siden da har der været synagoger næsten overalt, hvor jøderne har været talstærke nok, og De var perfekte steder for apostlene at gå til, når de ankom til en ny by på deres missionsrejser, for der kunne de undervise ud fra jødernes Tanak (Det Gamle Testamente). Et eksempel er Apollos, som vi læser om i Ap. Ger. 9,24-28:   En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesos. Han havde ordet i sin magt og var stærk i Skrifterne.   Han var blevet oplært i Herrens vej, og med ildhu talte og underviste han udførligt om Jesus, skønt han kun havde kendskab til Johannes' dåb.   Han begyndte nu frimodigt at tale i synagogen. Da Priskilla og Akvila hørte ham, tog de ham med sig og forklarede ham Guds vej mere udførligt.   Apollos ville gerne rejse videre til Akaja, og brødrene skrev til disciplene dér og tilskyndede dem til at tage imod ham. Han ankom dertil og blev ved Guds nåde til stor hjælp for de troende.   For han tilbageviste offentligt jøderne med stor kraft og påviste ud fra Skrifterne, at Jesus er Kristus.


Et andet eksempel er Ap. Ger. 13, 13-15:   Paulus og hans ledsagere sejlede ud fra Pafos og kom til Perge i Pamfylien, men Johannes forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem; de andre rejste videre fra Perge og nåede til Antiokia i Pisidien. På sabbatten gik de hen i synagogen og satte sig; efter oplæsningen fra loven og profeterne sendte synagogeforstanderne bud ned til dem: »Brødre, hvis I har en formaningstale til folket, så tal!«


Synagogen var det perfekte sted at undervise om Kristus, for det var jo jøderne, og ikke hedningerne der havde/kendte skrifterne.


 


Alexander den store:


Alexsander den store havde i perioden ca. 325 til 315 før Kristus erobret et område på ca. 5 millioner kvadratkilometer, og i den forbindelse udbredt græsk kultur og sprog til stort set hele den dakendte verden. Det gjorde det meget lettere end før at kommunikere med mennesker, der kom fra egne langt borte fra Israel


 


Romerriget:


Romerriget anlagde gode veje ud til alle dele af det store imperium, og den romerske ordensmagt gjorde det langt sikrere at rejse, da landevejsrøvere ikke længere havde frit spil.


De tre ovennævnte forhold samvirkede til at det var lettere for apostlene HURTIGT at komme ud (langt ud) med evangeliet. Om det er hvad Bibelen mener med tidens fylde ved jeg ikke, men jeg tør godt kalde det for et kvalificeret gæt.


Du vil så måske indvende: Det er jo ligegyldigt for et menneskes frelse at vide hvad ”tidens fylde” er, så hvorfor spilde tankevirksomhed på det?


Jo, du har egentlig ret, men kærlighed til Guds ord, udvirker at man får trang til at forstå så meget, som muligt af netop Guds ord.