ET DUALISTISK GUDSSYN

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

ET DUALISTISK GUDSSYN

Hvad mener jeg med et dualistisk gudssyn?Jo, mange har rigtig svært ved at forstå hvordan den samme Gud kan stå for både det vi læser om i Det Gamle Testamente, og det vi læser om i Det Nyt Testamente, og derfor går de rundt med den opfattelse at Gud er dualistisk (har én personlighed i Det Gamle Testamente, og en anden i Det Nyt Testamente)


 MARKIONISME

Markion (teolog og filosof), fra byen Sinope ved Sortehavet (85 - 160) kunne slet ikke forene den gud han læste om i Det Gamle Testamente med Gud den gud han læste om i Det Nye Testamente, og han forsøgte så at separere det kristne budskab fuldstændigt fra sin jødiske fortid ved at hævde at verden blev skabt af en laverestående Gud (jødernes gud), men at den højerestående udfriende gud er repræsenteret ved Jesus Kristus.


  Min personlige fornemmelse er at vi måske dér (allerede i det første århundrede) finder kimen til den megen antisemitisme vi desværre har set i kirken.